به وب سایت ما خوش آمدید
این سالن هیچ فعالیتی در زمینه همسریابی موقت یا دائم ندارد ،لطفا در این مورد تماس نگیرید

دفاتر ازدواج و طلاق اصفهان

صفحه اصلی > لیست دفاتر ازدواج > دفاتر ازدواج و طلاق اصفهان

نام و نام خانوادگی    ابوالحسن رباني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه 191
تلفن تماس    03115272744    کد پستی    81639-54853
آدرس دفترخانه    اصفهان خ شيخ صدوق سرپرستي بانك ملت كوچه بانك


نام و نام خانوادگی    ابوالقاسم رباني خوراسگاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    185
تلفن تماس    0311-2252510    کد پستی    81996-56161
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان سروش كوي شهيد كوهي پلاك 135نام و نام خانوادگی    احمد اسكندري نيسياني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    172
تلفن تماس    03115601771    کد پستی    8198345737
آدرس دفترخانه    اصفهان پل تمدن خيابان هدايت مقابل ورزشگاه باستانينام و نام خانوادگی    احمدرضا توكلي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    209
تلفن تماس    03116826451    کد پستی    8143143485
آدرس دفترخانه    بهارستان-چهارراه فرشته-نبش چهارراه-ساختمان اوج-طبقه اول-پلاك654نام و نام خانوادگی    احمدعلي كريمي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    179
تلفن تماس    0311-2221115    کد پستی    8147843318
آدرس دفترخانه    اصفهان چهارراه تختي اول خيابان عبدالرزاقنام و نام خانوادگی    اسماعيل دري كفراني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    105
تلفن تماس    0311-5592828    کد پستی    81989-71987
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان پروين-بعد از چهارراه شيخ طوسي به طرف ميدان لالهنام و نام خانوادگی    اصغر شمس        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    72
تلفن تماس    0311-3521648    کد پستی    8416854631
آدرس دفترخانه    اصفهان خ كهندژ-نبش سه راه رهناننام و نام خانوادگی    اكبر هادي حسين ابادي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    4
تلفن تماس    0311-6248175    کد پستی    81737-18571
آدرس دفترخانه    اصفهان توحيد مياني كوچه شهيدان كاظمي شماره 25 بن بست لاله پلاك 135نام و نام خانوادگی    براتعلي سعيدي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    186
تلفن تماس    0311-4427372    کد پستی    81948-68597
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان رباط دوم چهارراه رزمندگاننام و نام خانوادگی    جعفر صادقي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    154
تلفن تماس    03115522031    کد پستی    81978-33844
آدرس دفترخانه    اصفهان زينبيه روبروي حرم كوي ميرزاي شيرازينام و نام خانوادگی    جواد اميني پزوه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    73
تلفن تماس    0311-2608716    کد پستی    81581-57338
آدرس دفترخانه    اصفهان خ جي غربي خ مهديه فلكه كردآباد جنب قرض الحسنه كاشاني كوچه شهيد انوري پلاك سومنام و نام خانوادگی    جواد حاجي شفيعي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    2
تلفن تماس    0311-5677204    کد پستی    81997-73471
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان عسكريه دشتستان شمالي بن بست ارديبهشت پلاك259نام و نام خانوادگی    جواد رباني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    111
تلفن تماس    03115813573    کد پستی    81998-59113
آدرس دفترخانه    اصفهان-خيابان پروين-عسكريه دوم-انتهاي بلوار ملاصدرا-كوچه مسجدالمهدي-پلاك 366نام و نام خانوادگی    حبيب اله مزروعي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    23
تلفن تماس    0311-3206723    کد پستی    81946-65448
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان امام خميني جنب پمپ بنزين اميركبير (دوم)جنب خيابان شهيدان مهدي پورنام و نام خانوادگی    حبيب اله ملايي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    71
تلفن تماس    03113324958    کد پستی    81579-67158
آدرس دفترخانه    اصفهان- خانه اصفهان - نبش كوچه 16نام و نام خانوادگی    حجت ارشدي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    14
تلفن تماس    03112281145    کد پستی    8155886431
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان صغير اصفهاني سه راه صغير اصفهاني مقابل مصالح فروشي كاميارنام و نام خانوادگی    حسام سارنج        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    127
تلفن تماس    03112331357    کد پستی    8134943571
آدرس دفترخانه    اصفهان-خيابان ارديبهشت-فرعي 28-پلاك12نام و نام خانوادگی    حسن سراج زاده اصفهاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    165
تلفن تماس    0311-2669052    کد پستی    81577-18111
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان بزرگمهر ابتداي هشت بهشت شرقي بن بست شماره 6 پلاك 499نام و نام خانوادگی    حسن ياوري        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    113
تلفن تماس    0311-6278023    کد پستی    81758-14313
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان محتشم كاشاني روبروي مسجد جعفريهنام و نام خانوادگی    حسين اژدري حوضماهي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    193
تلفن تماس    03122635070    کد پستی    81691-46617
آدرس دفترخانه    اصفهان روستاي دشتي كنار مسجد جامع تلفن دفتر براي امور ضروري6616196نام و نام خانوادگی    حسين رمضاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    88
تلفن تماس    0311-6500070    کد پستی    81799-66677
آدرس دفترخانه    اصفهان سپاهان شهر ميدان غدير بلوار غدير مجتمع اداري عقيق 4 واحد 10نام و نام خانوادگی    حميدرضا شريفي هراتمه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    87
تلفن تماس    0311-2605845    کد پستی    81589-49771
آدرس دفترخانه    اصفهان انتهاي خ علامه اميني كوچه مسجد الرضا مقابل مسجد پلاك 108نام و نام خانوادگی    رضا اسلامي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    121
تلفن تماس    0311-6245674    کد پستی    81757-18881
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان خاقاني مقابل خشكشوئي اول بن يست29 (كفيل دفتر 117و 15 طلاق)نام و نام خانوادگی    رضا باقري        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    47
تلفن تماس    03112241706    کد پستی    81466-33518
آدرس دفترخانه    اصفهان چهارراه نقاشي ابتداء خيابان نشاط روبه روي كتاب فروشي تدين ساختمان 121نام و نام خانوادگی    رضا ترابي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    184
تلفن تماس    0311-2643943    کد پستی    81539-93454
آدرس دفترخانه    اصفهان خ شريف واقفي حدفاصل چهارراه نورباران و چهارراه گلزار كوچه افسر پ 9نام و نام خانوادگی    رضا مظاهري كروني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان      شماره دفترخانه    10
تلفن تماس    0311-3350111    کد پستی    81386-67597
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان فروغي - مقابل مسجد پناهي و مدرسه ي صفاكارنام و نام خانوادگی    روح اله خيرخواه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    34
تلفن تماس    0311-5656558    کد پستی    81997-98683
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان پروين ابتداي خيابان عطار نيشابوري شماره 114نام و نام خانوادگی    سعيد اعتمادي تودشكي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    21
تلفن تماس    03114214900-03114213236    کد پستی    81957-77488
آدرس دفترخانه    اصفهان - ملك شهر - خيابان شهيد مفتح - نبش كوچه 34 (آبان)نام و نام خانوادگی    سعيد شريفي هراتمه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    148
تلفن تماس    0311-6635146    کد پستی    81639-93435
آدرس دفترخانه    اصفهان خ نيكبخت روبروي دادگستري ساختمان ديبا طبقه اولنام و نام خانوادگی    سعيدرضا همت گير        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    57
تلفن تماس    03114507368    کد پستی    8193956383
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان كاوه خيابان گلستان مجتمع نگين طبقه سوم آپارتمان واحد 12نام و نام خانوادگی    سلطانمراد محمدي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    68
تلفن تماس    03117384554    کد پستی    8187853451
آدرس دفترخانه    اصفهان خ شهيد اشرفي اصفهاني مادي سودان جنب قرض الحسنه امام حسين(ع) طبقه زيرين پست بانكنام و نام خانوادگی    سليمان صديق پور        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    52
تلفن تماس    0311-2228801    کد پستی    81449-35911
آدرس دفترخانه    اصفهان- خ سيد عليخان- ك محمد آباد- بن بست بنكدار- پ 35نام و نام خانوادگی    سيد ابراهيم حسيني سياهبومي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    17
تلفن تماس    0311-5280819    کد پستی    8159659816
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان جي بوزان كوچه گل خانه پلاك 41نام و نام خانوادگی    سيد احمد حسيني خالصي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    160
تلفن تماس    0913-1130080    کد پستی    81538-66941
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان بزرگمهر مقابل مادي نياصرم كوچه شهيدچمران بالاتر از مسجد الساداتنام و نام خانوادگی    سيد احمد روضاتي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    67
تلفن تماس    0311-2336293    کد پستی    81358-54191
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان طالقاني خيابان ارديبهشت شمالي كوي عمومي (53) پلاك62نام و نام خانوادگی    سيد جعفر ابطحي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    181
تلفن تماس    0311-2254697    کد پستی    81556-17341
آدرس دفترخانه    اصفهان خ هاتف كوچه كلانتر(بازارچه) نبش كوچه رحيم زاده شماره 23نام و نام خانوادگی    سيد حسين خالصي خارائي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    173
تلفن تماس    -    کد پستی    81781-17154
آدرس دفترخانه    اصفهان جرقويه رامشه بلوار شهدا جنب ماهنامهنام و نام خانوادگی    سيد حسين محمودابادي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    150
تلفن تماس    0311-3805914    کد پستی    81611-15485
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان امام خميني فلكه دانشگاه صنعتي محمود آباد جنب مسجد جامعنام و نام خانوادگی    سيد علي اكبر هاشمي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    210
تلفن تماس    03112725010    کد پستی    8154796853
آدرس دفترخانه    خيابان هشت بهشت غربي-گلزار شمالي - مجتمع تنديس2- واحد زيرزمين-واحد Z2نام و نام خانوادگی    سيد كاظم طباطبائي مرزعه نو        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    12
تلفن تماس    0311-6612318    کد پستی    81647-18375
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان مصلي <آب250>مقابل بال هايپر كوچه شهيد گنجي31 پلاك 17نام و نام خانوادگی    سيد كمال الدين هاشمي ده سرخي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    178
تلفن تماس    0311-6619555    کد پستی    81659-94849
آدرس دفترخانه    اصفهان خ سجاد خ شهيد مصطفي كياني پلاك 318نام و نام خانوادگی    سيد محمد حسين عالم كار لاداني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    27
تلفن تماس    0311-7724613    کد پستی    81886-84935
آدرس دفترخانه    اصفهان بلوار آتشگاه بن بست 101نام و نام خانوادگی    سيد محمد علي احمدي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    56
تلفن تماس    0311-2734291    کد پستی    81539-34691
آدرس دفترخانه    اصفهان-خيابان شريف واقفي-كوچه آبكار-انتهاي بن بست آبكار-پلاك 16نام و نام خانوادگی    سيد محمد موسوي درچه        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    9
تلفن تماس    0311-6302171    کد پستی    8166739194
آدرس دفترخانه    اصفهان خيابان سجاد خيابان قائميه جنب بيمارستان حجتيهنام و نام خانوادگی    سيد مصطفي ميرخلف        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    189
تلفن تماس    0311-3751111    کد پستی    87137-86538
آدرس دفترخانه    اصفهان مورچه خورتنام و نام خانوادگی    سيد مهدي صيرفي زاده اصفهاني        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    192
تلفن تماس    03114452593    کد پستی    81496-94531
آدرس دفترخانه    اصفهان طوقچي اول خ زينبيه مقابل بيمه كوچه شهپر پلاك 9نام و نام خانوادگی    سيد مهدي قوام نيا        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    75
تلفن تماس    0311-2684413    کد پستی    8154876111
آدرس دفترخانه    اصفهان- خيابان هشت بهشت غربي - خيابان گلزار - كوچه پاكوشك - بن بست فرشته پلاك 43نام و نام خانوادگی    سيدحسن نوري        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    15
تلفن تماس    0311-2336481    کد پستی    81369-17193
آدرس دفترخانه    خيابان كاشاني كوي زند پلاك 1/46نام و نام خانوادگی    سيدحسين مدرس هاشمي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    1
تلفن تماس    03113368403    کد پستی    81378-14734
آدرس دفترخانه    اصفهان-خيابان مسجدسيد-كوي مسجدمحمدي -شماره 58نام و نام خانوادگی    سيدرضا جزائري نوكابادي        
استان/حوزه ثبتی    اصفهان  / اصفهان    شماره دفترخانه    20
تلفن تماس    0311-2281046    کد پستی    8199653141
آدرس دفترخانه    اصفهان فلكه احمد آباد اول خ سروش كوچه شماره 11 سمت راست پلاك اول جنب مادي رادان


منبع:ssaa.ir

1 - 2


 
سفره عقد مدل آبي فيروزه اي مدل کیک عروسی تصاویر تزیین سینی حنا کت و شلوار دامادی تصاویر
???? : 0
نظرات برای این مطلب
 • 1398/01/26 - 23:00
  سلام
  ایا سردفتری میتواند بدون حضور والدین دختر اقدام به جاری کردن صیغه عقد کند فقط با حضور شاهدانی از خانواده پسر
  پاسخ : اگر خانم دوشیزه باشند خیر نمی تواند
کد امنیتی رفرش
 سرویس های برتر ما

برترین خدمات ما

 • 1

  سالن عقد با سفره عقد آکواریومی

  با دکوراسیون منحصر بفرد

 • 2

  عکاسی و فیلمبرداری حرفه ای

  توسط 2 گروه حرفه ای

 • 3

  موسیقی زنده

سرویس های ما

خدمات عکاسی و فیلمبرداری

اگر به دنبال ثبت خاطره انگیزترین روز زندگی خود هستید ما به شما دو تیم از حرفه ای ترین عکاسان و فیلمبردارانی که با سالن عقد خاطره همکاری دارند را پیشنهاد میدهیم . ثبت لحظات زیبای شما توسط بانو با تجهیزات پیشرفته نورپردازی و عکاسی

پذیرایی در سالن عقد

از زمان های گذشته تا به امروز رسم ایرانیان بر این بوده است که از مهمانان خود در روز عقد با میوه، شیرینی و نوشیدنی پذیرایی کنند. این بخش یکی از مهم ترین بخش های برگزاری مراسم است که پدر و مادر ها به آن توجه ویژه ای دارند. سالن عقد خاطره با آموزش افراد مجرب به بهترین حالت ممکن از مهمانان حاضر در سالن عقد پذیرایی می کند. ارائه این خدمت از طرف سالن عقد خاطره سبب شده تا دیگر دغدغه ای برای پذیرایی از مهمانان وجود نداشته باشد.

موسیقی زنده در سالن عقد

وجود موسیقی زنده در سالن عقد از بهترین خدماتی است که ارائه شده است. موسیقی زنده در سالن عقد خاطره توسط دف نواز بسیار حرفه ای صورت می پذیرد که موجب ایجاد جو بسیار شاد و پرنشاطی خواهد گردید.

امکانات سالن عقد با سفره عقد آکواریومی

علاوه بر امکاناتی که در بالا به آن ها اشاره شد، سالن عقد خاطره برای راحتی زوجین به بهترین حالت ممکن خدمات بسیار متنوع دیگری را نیز ارائه داده است. از جمله این خدمات وجود پارکینگ اختصاصی برای عروس و داماد است که با وجود آن عروس می تواند به راحتی وارد سالن عقد شود. همچنین وجود آسانسور این امکان را فراهم آورده است تا تردد برای مهمانان و عروس و داماد بسیار آسان انجام پذیرد.

گالری تصاویر

توضیح کوتاه در مورد تصاویر

عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

خواندنی های قبل از ازدواج

مطالب خواندنی در خصوص مراحل قانونی و موارد حقوقی قبل از ازدواج انواع شروط مراحل ثبت قانونی ازدواج و . . .

مطالب منتخب ما

سالن عقد با سفره عقد آکواریومی

سالن عقد مکانی برای شروع یک زندگی عاشقانه می باشد و مهم ترین و خاطره انگیزترین لحظات زندگی هرفردی در سالن عقد ثبت می شود. به همین دلیل بسیاری از عروس و دامادهای جوان به دنبال یک سالن عقد شیک و مجلل برای برپایی مراسم ازدواج خود هستند. سالن عقد خاطره با سفره عقد آکواریومی انتخابی شایسته برای شما عروس و دامادهای خوش سلیقه و خوش ذوق می باشد و یکی از بهترین لوکس ترین مکان ها برای برپایی پیوند ازدواج به شمار می رود.

??? ????
عنوان مطلب

سالن عقد خاطره

سالن عقد خاطره با دو شعبه در شرق و یک شعبه در غرب تهران از بهترین سالن های تشریفاتی با دسترسی آسان از دو اتوبان امام علی و باقری به شعبه شرق و از اتوبان نواب به شعبه غرب بوده . این سالن با امکانات بی نظیر و با مناسب ترین قیمتها خود می تواند بهترین گزینه برای خاص پسندان باشد.

متن کامل

ارتباط با ما

شما از طریق راه های زیر می توانید با ما در ارتباط باشید:

 • فکس : ---------
 • موبایل : 09391190250 - 09121089595
 • ایمیل: username@emailsite.com
 • آدرس پستی: خیابان دماوند غرب ،اول خیابان آیت،پلاک567